Zaposleni na Gimnaziji Vič in njihovi e-poštni naslovi

Za e-naslov klikni na ime!

Ravnateljica
mag. Alenka Krapež
Matematika
Hanka Lebič
Nives Mihelič Erbežnik
Vanja Špelko
Nataša Šuligoj
Romana Vrtačič
Tone Prus
Angleščina
Blanka Klobučar
Maja Gerden
Maša Novakovič
Anže Perne
Mateja Legan
tuji učitelj: Timothy David Gallagher
pripravnica: Ana Dražić
Zgodovina
Mojca Glaser Tehovnik
Darinka Kadunc Magajna
Tadeja Rudolf Vahtar
Biologija
Barbara Černe
Helena Potočnik Vičar
Sonja Artač
Laborantka: Ksenija Švigelj Mastikosa
Psihologija
Majda Šajn Stjepič
Glasba
Marija Mihevc
Pomočnica ravnateljice
Vanja Špelko
Slovenski jezik in književnost
Alenka Ocvirk Zelič
Jana Ozimek
Marjetka Krapež
Mirjam Šemrov
Tanja Šket
Nemški jezik
Šarlota Flisek
Mojca Strmčnik Žemva
tuji učitelj: Gerosa Lambergar
Geografija
Mojca Boh
Alida Radoman
Jana Jerman
Kemija
Tanja Cvirn Pavlin
Marta Lukanec
Alenka Mozer
Andrej Smrdu
Laborantka: Eva Jelen
Laborantka: Darja Sovan
Filozofija
Edin Saračević
Informatika
Marina Trost
mag. Alenka Krapež
Klemen Bajec
Andreja Likar Cerc
Neža Bešter
Svetovalna Služba
Majda Jus Ašič
Živa Vičar
Športna vzgoja
Mojca Manfreda
Andrej Domajnko
Igor Kovač
Nuša Završnik Ražen
Francoski in italijanski jezik
Julijana Taseva
tuji učitelj: Cedric Klein
Španski jezik
Miriam Jereb Batagelj
Sociologija
Matjaž Poljanšek
Jana Jerman
Fizika
dr. Vida Kariž Merhar
Timotej Maroševič
Rok Capuder
Laborant: Meho Avdagič
Likovna umetnost
Alenka Pikl Osole

Drugi zaposleni na šoli

Šolska prehrana
Eva Jelen
Knjižnica
Lidija Vidmar
Skrbnik informacijske tehnologije
Marjan Gresl
Tajništvo
Klara Ažman
Spremljevalci gibalno-oviranega dijaka
Tadeja Glavan
Denis Pavlin
Vane Jankovič Dolenc
Računovodstvo
Brigita Mlinar
Hišnika
Franc Jurčič, Slavko Gornik
Kuhinja
Matej Mlinar, Saša Jakopin, Marko Kukec, Mejra Karalić, Silvo Polanec, Marjana Žveglar
Čistilke
Brankica Stanišljević
Slobodana Gitanović
Slavka Kastelic
Ljiljana Patrujkić
Vinka Vujanović
Veselka Lukić