UNESCO

ASPnet

(Associated Schools Project - net) je zveza 9600 šol s celega sveta, ki deluje pod okriljem UNESCA, Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet cilj je povezati šole, ki se zavzemajo za uveljavljanje kulture miru in nenasilja ter skrbijo za ohranitev skupnega doma - planeta Zemlje. K sodelovanju so povabili tudi dijake naše gimnazije.

Šole se povezujejo preko 4 glavnih tem:

  1. Svetovni problemi in vloga sistema ZN pri njihovem reševanju
  2. Človekove pravice, demokracija, strpnost
  3. Interkulturno učenje
  4. Okoljski problemi

Udeležba naše šole v projektih ASP mreže je pomemben korak k spoznavanju in sodelovanju dijakov s sovrstniki iz celega sveta. Poleg tega dijakom omogoča razmišljanje in aktivnosti v zvezi s pomembnimi vprašanji današnjega časa.

Na gimnaziji ponujamo dijakom okoli 40 različnih programov, v katerih lahko sodelujejo in ki jih vodijo cilji Unesca. Ta so na primer prostovoljno delo - pomoč mladim, pisanje haikujev, vivaristični krožek, spoznavanje slovenskih gora, Unesco klub, konverzacija v tujem jeziku, Šolska improvizacijska liga, pevski zbor, dramski krožek v tujem jeziku, ustvarjanje šolskega časopisa, Klub popotnik, različne umetniške delavnice, učiti se učiti, astronomski tabor, tabor Biologija morja, naravoslovni tabor, ...

Dijaki se lahko vključijo v Unesco klub, kjer pripravljamo različne aktivnosti. Obeležujemo nekatere mednarodne Unesco dneve in sodelujemo v aktivnostih, ki jih pripravljajo druge šole, vključene v Unesco ASP-net. Če bi se radi pridružili Unesco klubu, ki deluje na Gimnaziji Vič, se obrnite na go. Andrejko Likar Cerc, prof.inf.

slika
slika
slika
slika

Evropska komisija je razglasila leto 2009 za Evropsko leto kreativnosti in inovativnosti

Glavni cilji tega leta so: dvigniti zavedanje o pomembnosti kreativnosti in inovativnosti za osebni, družbeni in ekonomski razvoj, izmenjati načela dobre prakse in spodbuditi izobraževanje in raziskovanje. http://create2009.europa.eu/.

Pred 400 leti je slavni Galileo Galilei prvič uzrl zvezde skozi teleskop. Da bi proslavili prvo uporabo te inovacije, so Združeni narodi razglasili leto 2009 za mednarodno leto astronomije (IYA 2009) pod okriljem UNESCa. ..več..

Tsunami - pomoč žrtvam

PROJEKTI IN AKTIVNOSTI