Dobrodošli na spletni strani ob praznovanju 80 letnice Gimnazije Vič

Dogodki:
Od ideje do viškega simbola
Obisk dr. Primoža Južniča
Obisk Vesne Bleiweis Kos
Obisk Jožeta Piana
Obisk dr. Janeza Bogataja
Obisk Franceta Slabeta
Intervju z Jožefo Pavlovič
Simultanka z Brunom Parmo
Obisk dr. Janeza Bogataja
Obisk dr. Jaka Smrekarja
Seznam donatorjev
Zbornik Gimnazija Vič 1929-2009

Zgodovina šole

foto2.jpg, 16kB

Meščansko šolo na Viču so ustanovili 22. julija 1929. Prvi ravnatelj je bil Anton Fakin. Šola je gostovala, zato so takoj začeli načrtovati gradnjo. 9. maja 1930 se je sestala stavbna komisija. Sklenili so, da bodo v ta namen kupili posest zraven osnovne šole. Načrte za gradnjo je naredil arhitekt Viktor Glanz.

V šolskem letu 1930/31, ko je šola imela tri letnike, deluje med učenci že več organizacij: pomladek Rdečega križa, "Trezveno mladež", Sokol kraljevine Jugoslavije, skavti.

V šolskem letu 1931/32 je postala šola popolna, junija 1932 pa so prvič opravljali zaključni izpit. V šolskem letu 1932/33 se na šoli pojavlja podmladek "Jadranske straže".

Ministrstvo prosvete je s svojim odlokom S.n.b.r.983 z dne 12/6 1935 določilo tukajšnji šoli naziv: Državna meščanska šola Josipa Jurčiča na Viču. Že pol leta prej pa je isto ministrstvo odredilo viški šoli šolski okoliš: Vič-Dobrava, Brezovica-Polhov gradec, Horjul, Log, Preserje, Vrhnika in Borovnica. Dne 5. septembra 1935 je bil Vič priključen občini Ljubljana.

Jetika postaja glavni zdravstveni problem. Zato pri urah higiene dobivajo dodatne informacije o bolezni.

scan0014.jpg, 20kB

Leto 1939/40 ni običajno ne v Evropi ne na 1. državni meščanski šoli Josipa Jurčiča. 26. novembra so končno odprli novo šolsko poslopje. Obenem je bila proslava 10-letnice šole.

scan0012.jpg, 14kB

Res svetel dogodek tistega turobnega in srhljivega časa je ustanovitev dijaške kuhinje 30. decembra 1940. Dnevno je dobivalo v kuhinji brezplačno kosilo 40-50 učencev. V korist dijaške kuhinje so namenili čisti izkupiček od prireditev, ki so jih izvajali v decembru in januarju. Na literarnem večeru so recitirali svoja dela Ivan Čampa, France Novšak in Severin Šali. Šentjakobsko gledališče je iz človekoljubnosti nastopilo z Nušičevo veseloigro Gospa ministrica. Čisti dobiček so namenili šolski kuhinji.

9. maja mora učiteljstvo že hvaliti dan italijanske vojske. V garderobne sobe sta se vselili dve družini: Matelič in Gaspari.

Odkar je šola v letu 1931/32 dosegla četrti letnik, so redno opravljali zaključni izpit. Prvič ga ni bilo v šolskem letu 1940/41. Letno spričevalo je obenem veljalo za "završni izpit". Morali so opustiti vse celodnevne ekskurzije. Iz naziva šole so izvrgli ime Josipa Jurčiča.

V naslednjem šolskem letu zaradi vojnih operacij in III. sovražne ofenzive proti NOV in POS je poslopje na razpolago okupacijski vojski. Pouk se začne šele 14. novembra 1942 v osnovnošolskih prostorih. Šele 2. februarja 1943 italijanska vojska izprazni šolske prostore.

V šolskem letu 1944/45 so močno motili predalarmi in alarmi. Izvenljubljanski učenci, ki jih je 85, so zamudili veliko učnih ur. Preverjali in zadrževali ter šikanirali so jih na "ljubljanski varnostni žični meji".

Po osvoboditvi so ugotavljali stanje in poškodbe na šolskem premoženju. Škoda je bila velika, po razredih so bile preluknjane stene, ker so nacisti namestili peči. Streha je bila zdrsana, saj je bilo na njej opazovališče in straža. Večina inventarja je izginila ali bila uničena.

Mihajlo Jovanovič je 19. maja prevzel šolsko vodstvo.

Takoj po osvoboditvi so "spoščeni Vičani" urejali in čistili telovdnico ter pritlične prostore.

V mesecu septembru 1945 so z odlokom ministrstva za prosveto ukinili vse meščanske šole in ustanovili gimnazije. Šola se je primenovala v "Državna mešana gimnazija Ljubljana - Vič". Meščansko-šolske učitelje so prevzeli za poučevanje na nižji gimnaziji.

No, kasneje jo še večkrat prekrstijo. Najprej v IX. In nato v VII. Gimnazijo Ljubljana Vič.

Leta 1981 z usmerjenim izobraževanje, ko so bile gimnazije ukinjene se šola preimenuje v Srednjo šolo za računalništvo.

Leta 1984 se ponovno preimenuje v Srednja šola za računalništvo in naravoslovje.

Z novo šolsko reformo v letu 1990 postane zopet gimnazija - Gimnazija Vič.

V šolskem letu 1995/96 prično šolo obnavljati in zidati prizidek. V tem letu poteka pouk le popoldne, vičani gostujejo 1.in 2. letniki na Trgovski akademiji na Prešernovi cesti, 3. in 4. pa na Gimnaziji Bežigrad.

scan0027pred.jpg, 22kB scan0027po.jpg, 18kB


Gimnazija Vič, 1929-2009