Gimnazija Vič vabi

osnovnošolce in njihove učitelje na dneve odprtih vrat, ki bodo potekali med
4. in 31. januarjem 2012 in 1. in 30. marcem 2012.

Učenci boste obiskali svoje starejše vrstnike pri pouku, potem pa se boste o življenju in delu na Gimnaziji Vič lahko pogovorili z njimi in s profesorji.

Za dogovor o obisku naj predstavnik osnovne šole pokliče na 01 2565 993 ali piše na elektronski naslov pomočnice ravnateljice (vanja.spelko@guest.arnes.si) oziroma šolske svetovalne službe (majda.asic@guest.arnes.si).

Verjetno ste radovedni, kako poteka pouk in razširjen progam na naši šoli, pa tudi mi bomo veseli, ko bomo poklepetali z vami o vaših pričakovanjih.

Dijaki in profesorji Gimnazije Vič