Naš gost Vinko Moderndorfer

V torek, 20.12. 2011, ob 11. uri bo v Antonovem domu srečanje z Vinkom Moderndorferjem, pisateljem, pesnikom, dramatikom, režiserjem, avtorjem letošnjega maturitetnega besedila Limonada slovenica.

Dijaki Gimanzije Vič bodo pod mentorstvom Jane Ozimek, prof. odigrali nekaj prizorov iz Moderndorferjeve igre Limonada slovenica. Nato bo sledil pogovor o avtorjevem delu ter slovenskem gledališču.

Srečanje je namenjeno predvsem letošnjim maturantom in profesorjem.

Vabljeni.